Działalność społeczna

O mnie w kilku słowach

Początki i edukacja

Urodziłem się w 1986 roku w Częstochowie, wychowałem w katolickiej rodzinie i zawsze byłem bezpartyjny. Wyższe wykształcenie z zakresu bezpieczeństwa publicznego zdobyłem w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, kończąc studia w 2013 roku.

Działalność samorządowa

Od 2014 roku jestem radnym Rady Miejskiej w Żarkach, a obecnie także wiceprzewodniczącym komisji Gospodarki i Mienia. Moja działalność skupia się na rozwoju społeczności lokalnej i gminy Żarki.

Doświadczenie jako lider społeczny

Od 2017 roku piastuję funkcję Prezesa zarządu Spółdzielni Socjalnej „MULTISERVICE” w Myszkowie, gdzie koncentruję się na reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. W 2023 roku dołączyłem do Powiatowej Rady społecznej ds. osób niepełnosprawnych w powiecie myszkowskim.

Doświadczenie w sektorze prywatnym

W latach 2010-2021 zdobywałem doświadczenie menedżerskie w spółce Alfa SECURITY, pełniąc funkcje koordynatora ds. ochrony, dyrektora handlowego, a następnie Prezesa Zarządu.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Aktywnie współpracuję ze stowarzyszeniami, fundacjami i grupami nieformalnymi. Jako organizator akcji społecznych, zbiórek publicznych oraz imprez sportowych i kulturalnych, promuję wartości patriotyczne wśród młodzieży.

Wyróżnienia i nagrody

Moje zaangażowanie społeczne zostało docenione wieloma nagrodami, w tym nagrodą Marszałka woj. śląskiego „Lokalny Bohater Inspiruje” oraz tytułem lodołamacza 2022 za znoszenie barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zostałem również wyróżniony tytułem Przyjaciel ekonomii społecznej i najlepszego pracodawcy w sektorze ekonomii społecznej.
Dla przedsiębiorstwa które prowadzę uzyskałem 3 krotnie certyfikat Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej. W bieżącym roku 2023 doprowadziłem przedsiębiorstwo do uzyskania głównej nagrody w konkursie ES im Jacka Kuronia na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne w kraju, potwierdza to moje kompetencje i zaangażowanie w sektorze społecznym.

Życie prywatne

Jestem żonaty i mam dwoje dzieci.

 

adam zamora żarki kandydat na burmistrza miasta i gminy żarki
Adam Zamora z Rodziną